Biznes

Wymarzona praca dzięki profesjonalnemu CV

Jak stworzyć CV? Jego tworzenia uczą się już gimnazjaliści. Okazuje się, że pomimo tak wczesnej edukacji z tego zakresu, niewiele osób w chwili rozpoczęcia poszukiwań pracy, wie jak stworzyć CV, gwarantujące zainteresowanie aplikacją. Nic dziwnego, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się usługi świadczone przez Architektów Kariery.

Merytoryczne, zwięzłe, ciekawe

Pomoc Architektów Kariery skupia się na przygotowaniu kandydata na dane stanowisko do złożenia aplikacji, rozmowy rekrutacyjnej i negocjacji warunków zatrudnienia. Ich praca rozpoczyna się od rozmowy z kandydatem i zapoznania się z jego preferencjami dotyczącymi pracy. Następnie Architekci Kariery szukają mocnych i słabych stron klienta, by pomóc mu podkreślić jego atuty i poradzić sobie ze słabościami.

Przygotowanie CV jest jednym z kroków, jakie podejmują Architekci Kariery. Tworzone przez nich Curriculum Vitae jest merytoryczne, zwięzłe i ciekawe dla rekrutera. Jest przygotowane w formie tradycyjnej lub nieszablonowej, w zależności od tego, na jakie stanowisko aplikuje kandydat. Dodatkowo CV może być przygotowane w kilku różnych formach, jeżeli kandydat chce złożyć aplikacje u kilku pracodawców.

Na przekór mitom

Architekci kariery obalają mity, które narosły wokół tworzenia CV. Tworzą profesjonalne CV o nieszablonowej formie dla kandydatów na stanowiska kierownicze lub w branży kreatywnej. Wykorzystują tabele, osie i wykresy, by pokazać osiągnięcia aplikanta, a nie jedynie zadania, jakie były mu powierzane. Dzięki prostym zabiegom aplikacja jest przejrzysta, zwięzła, ale jednocześnie treściwa, ciekawa dla rekrutera i zachęcająca do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Praca Architektów Kariery skupia się też na przygotowaniu kandydata do kolejnych etapów rekrutacji. Jeżeli wysłanie CV przyniesie efekt w postaci zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, Architekt Kariery pomoże się do niej przygotować. Jego praca w tym zakresie skupia się wokół radzenia sobie ze stresem, metod skutecznej autoprezentacji i wypracowania nawyków, jakie pomagają wynegocjować atrakcyjne warunki wynagrodzenia i odpowiadający im zakres obowiązków.

CV dla każdego kandydata

Architekci Kariery są zespołem, który potrafi doradzić wszystkim kandydatom bez względu na branżę, w jakiej chcą się zatrudnić. Ich zakres kompetencji jest szeroki, co sprawia, że doskonale orientują się na rynku pracy. Wiedzą, jakich kandydatów poszukują pracodawcy i na jakie aspekty zwracają uwagę. Dodatkowo szybko nawiązują kontakt z kandydatem, co sprawia, że współpraca z nimi przebiega w doskonałej atmosferze.

Wiecej informacji na temat kariery znajdziesz na KreatorzyKariery – architekci kariery