Technologia

Projektowanie hal magazynowych

Projektowanie hal magazynowych to dość czasochłonny, ale też skomplikowany proces, za który odpowiadają branżowi specjaliści. Decydując się na projektowanie hal firmy Amwin, należy przejść ten proces krok po kroku, aby efekt finalny nie miał w sobie żadnych usterek. Projektowanie należy rozpocząć od spotkania z zespołem projektowym, gdzie klient przedstawia swoje preferencje oraz życzenia. Dzięki temu można ustalić konkretny plan działania, według którego będą posuwały się prace projektowe oraz budowlane.

Przedstawienie oferty i jej wizualizacja

Po wysłuchaniu wskazówek ze strony klienta zespół projektowy przedstawia po pewnym czasie ofertę hali wraz z jej kompleksową wizualizacją, tak aby zainteresowani mogli stwierdzić, czy to jest projekt odpowiadający ich wymaganiom. Na tym etapie bez większych przeszkód można nanieść ewentualne poprawki, dzięki czemu na etapie końcowym prac nie będzie dochodziło do żadnych nieporozumień na linii inwestor-wykonawca. Następuje więc pełna optymalizacja oferty, która zawiera w sobie naniesione poprawki oraz autorskie propozycje zespołu projektowego.

Dopełnienie formalności i uzyskanie pozwoleń

Ważnymi krokami przy projektowaniu hal są czynności związane z dopełnieniem wszelkich formalności oraz uzyskaniem pozwoleń na budowę takiej hali. Formalności dotyczą podpisania konkretnej umowy między inwestorem a wykonawcą, aby każda ze stron wiedziała, jakie są szczegóły współpracy. Dzięki temu nie będzie dochodziło do żadnych niespodzianek. Załatwiane są też wszelkie formalności urzędowe i uzyskiwane są niezbędne pozwolenia, tak aby budowa hali mogła ruszyć, jak najszybciej. Przydatne okazują się w tym zakresie także decyzje środowiskowe. Po uzyskaniu pozwoleń można ruszyć z budową, kiedy to wybierane są najlepsze materiały budowlane, a ekipa przystępuje do pracy, tak aby w wyznaczonym terminie hala została oddana inwestorowi. Długość prac w tym przypadku będzie zależeć od powierzchni takiej hali, jej przeznaczenia oraz warunków atmosferycznych.