Ciekawe

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści?

Odszkodowanie za utracone korzyści można uzyskać w przypadku, kiedy te korzyści zostały rzeczywiście utracone. Ten rodzaj odszkodowania należy się osobie poszkodowanej w wypadku. Ale sam fakt bycia osobą poszkodowaną nie wystarczy do uzyskania odszkodowania. Musi zajść jeszcze jedna sytuacja, którą należy udowodnić. Mianowicie, w wyniku tego zdarzenia, poszkodowany utracił przewidywane dochody.

Czym są przewidywane dochody?

Jest to sytuacja, w której w wyniku wypadku, poszkodowany nie uzyska oczekiwanego przychodu. Może się tak stać w momencie, kiedy uszkodzeniu uległ samochód będący narzędziem pracy poszkodowanego. Jeżeli nie jest on zdolny do jazdy, poszkodowany nie może zarabiać, nie może realizować zleceń, nie może wywiązać się z umowy, wtedy takie roszczenie o odszkodowanie za utracone korzyści jest zasadne.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Niestety bardzo trudno jest z góry określić, jaka będzie wysokość odszkodowania. Nie jest możliwe też przewidzenie, czy w danej sytuacji odszkodowanie zostanie przyznane. Każda sytuacja jest inna, w każdym przypadku zachodzą inne przesłanki.

Wysokość odszkodowania musi być określona na podstawie twardych danych. Pod uwagę brane są wszelkie dokumenty, które wskazują na to, że dochody mogły zostać osiągnięte. Niestety z powodu konkretnego zdarzenia, nie można ich osiągnąć. W tej sytuacji sprawdza się zasada, że im więcej dokumentów potwierdzających taki stan, tym lepiej. Doskonale sprawdzają się formalne umowy współpracy, podpisane porozumienia, listy intencyjne a nawet korespondencja mailowa. Im więcej dokumentów świadczących o tym, że dochody mogły zostać osiągnięte, tym większa szansa na przyznanie odszkodowania.

Trzeba spełnić znacznie więcej wytycznych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, w przypadku starania się o odszkodowanie za utracone korzyści, jest współpraca ze sprawdzoną firmą. Firmą, która mierzy się z takimi wyzwaniami, na co dzień i będzie godnym reprezentantem. Dzięki temu unikniemy większości stresu, bez problemu zgromadzimy niezbędną dokumentację i prawdopodobnie uzyskamy wyższe odszkodowanie. Z pomocą profesjonalistów osiągniemy znacznie lepsze rezultaty.

Udowadnianie straty

I tutaj należy pamiętać, że obowiązek udowodnienia straty spoczywa na osobie, która straciła możliwość zarabiania. Czyli, w prawniczym żargonie, na poszkodowanym. To on musi udowodnić, że zdarzenie, w którym brał udział, doprowadziło do tego, iż zostały utracone możliwości do zarabiania i do osiągnięcia korzyści.