Ciekawe

Jak wykonuje się pomiary hałasu i pomiary drgań?

Przebywanie w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu i drgań może być dla człowieka niebezpieczne. Szczególnie niekorzystne są sytuacje, w których wystawienie na szkodliwe czynniki trwa długo. W tym celu, chociażby w miejscach pracy, wprowadzono odpowiednimi przepisami obowiązek dokonywania poziomu hałasu i drgań.

Jak zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy? – pomiary hałasu

Nie ma innej możliwości zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy niż regularne badania, między innymi hałasu czy drgań. Dokonują ich profesjonalne, akredytowane laboratoria. Odbywa się to przy pomocy wysokiej jakości sprzętu takiego jak mierniki, mikrofony oraz specjalnych pomieszczeń. Przepisy określają częstotliwość ich wykonywania. Jeśli chodzi o hałas, każdy pracodawca po rozpoczęciu działalności ma obowiązek zmierzyć jego poziom w przeciągu 30 dni. Później częstotliwość wynosi raz na rok lub dwa lata, a także zawsze gdy dojdzie do zmiany czynników wpływających na wartość współczynnika. Pracownicy nie mogą być narażeni na wartości hałasu wyższe niż 80-85 decybeli w przeciągu całego dnia pracy. Wyższy poziom mógłby spowodować pogorszenie lub nawet utratę słuchu. Zbyt wysokie drgania to z kolei bezpośrednie ryzyko zawalenia się budynku czy instalacji wewnętrznych, mogących bezpośrednio spowodować uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Aby dowiedzieć się więcej na temat pomiarów hałasu kliknij.