Dom i Wnętrze

Inwestycje w grunty dla każdego?

Pomimo tego, że grunty w Polsce nie należą do najtańszych, to coraz więcej osób traktuje je jako znakomite inwestycje – ciężko mówić tutaj jednak o konkretnej wysokości stopy zwrotu, gdyż wiele zależy od konkretnego gruntu, zapotrzebowania na dane nieruchomości gruntowe oraz po prostu koniunktury na rynku.

Grunty – gdzie kupować?


Grunty inwestycyjne znaleźć możemy wszędzie. Wbrew pozorom nie można jednoznacznie stwierdzić, że największe zyski otrzymamy w przypadku gruntów, które przeznaczone są na zabudowę jednorodzinną lub usługową. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Należy jednak wskazać, że nieruchomości gruntowe zlokalizowane w mieście są przeważnie bardziej rentowne od nieruchomości wiejskich. Wynika to po prostu ze społecznych dążeń związanych z chęcią zamieszkania w mieście, które to daje więcej możliwości – dostęp do sklepów, miejsc kultury czy po prostu szeroko rozumianej rozrywki, a także potencjalnych miejsc pracy.

Stan prawny danego gruntu


Przed zakupem danego gruntu inwestycyjnego warto dokładnie sprawdzić jego stan prawny – nie warto w tej materii ufać zapewnieniom sprzedawcy, że dana nieruchomość gruntowa wolna jest od wszelkich hipotek i obciążeń (np. służebnościami). Księgi wieczyste są dzisiaj jawne i nawet na kilka minut przed wizytą u notariusza możemy przez Internet podejrzeć zawartość danej księgi wieczystej. Jeżeli jednak dana nieruchomość księgi wieczystej w ogóle nie posiada, tym bardziej należy zachować czujność i z rozwagą podchodzić do zakupu.

Grunty inwestycyjne – podchodźmy z rozwagą!


Podsumowując, jeżeli tylko podejdziemy z odpowiednią rozwagą do zakupu danej nieruchomości, to może być ona rzeczywiście dobrą inwestycją – należy tylko pamiętać o tym, że inwestycje w nieruchomości są przeważnie inwestycjami długoterminowymi. Nieruchomości zyskują cały czas na wartości, jednak jest to stosunkowo powolny proces. Może warto zacząć od niewielkich nieruchomości wymagających stosunkowo małego wkładu własnego, aby zobaczyć nasze typowanie potencjalnych nieruchomości gruntowych, które okażą się rentownymi i zyskownymi inwestycjami.

Tekst powstał w oparciu o materiału udostępnione przez firmę GTB Invest – nieruchomości inwestycyjne na terenie aglomeracji śląskiej.