Ciekawe

Dokumentacja medyczna online – jak to działa?

Archiwa pełne szaf uginających się pod dokumentami powoli odchodzą w przeszłość, zastępowane przez twarde dyski i programy komputerowe. Proces digitalizacji dociera również do służby zdrowia, w której od kilku lat trwają prace nad wdrożeniem elektronicznych systemów, mających usprawnić pracę lekarzy i ułatwić życie pacjentom. Kluczowym projektem, nad którym obecnie pracuje CSIOZ, jest elektroniczna dokumentacja medyczna, będąca częścią programu P1.

Co kryje się pod nazwą P1?

Projekt realizowany już od kilku lat pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia ma na celu stworzenie Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Podstawą do realizacji tego projektu jest Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2011 roku. Według pierwotnych założeń, elektroniczna dokumentacja medyczna miała obowiązywać we wszystkich placówkach medycznych już od sierpnia 2014 roku, jednak po kilku zmianach ustalono termin jej wprowadzenia na 1 stycznia 2018. Projekt P1 to także portal e-Zdrowie, który ma zwiększyć dostęp do informacji medycznych i ułatwić wyszukiwanie przychodni, gabinetów specjalistycznych oraz aptek. Z portalu będzie można także zalogować się do aplikacji Internetowa Karta Pacjenta.

Dokumentacja medyczna dostępna online

Internetowa karta pacjenta jest częścią elektronicznej dokumentacji medycznej. Oznacza to, że wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta, o jego historii leczenia, zabiegach i lekach, a także planowanych wizytach lekarskich, będą dostępne online. To rodzi konieczność wdrożenia systemu zabezpieczeń, zatem konto pacjenta będzie działało na podobnych zasadach, jak internetowe konto bankowe. Aby uzyskać dostęp do swojej karty pacjenta online, trzeba będzie wypełnić formularz rejestracji oraz potwierdzić swoją tożsamość w odpowiednim urzędzie lub też korzystając z profilu zaufanego ePUAP czy podpisu elektronicznego.

Elektroniczna recepta zastąpi papierową?

Wprowadzenie e-recept nie oznacza, że papierowe wersje znikną z gabinetów lekarskich – wciąż będzie można otrzymać receptę w tradycyjnej formie. Jednak znaczna większość recept już od połowy 2017 roku ma być wystawiana elektronicznie: recepta będzie zapisywana przez lekarza w systemie P1, tak aby dostęp do niej mógł mieć zarówno pacjent (po zalogowaniu się do IKP), jak i farmaceuta realizujący receptę (poprzez zeskanowanie kodu kreskowego wyświetlonego na telefonie pacjenta). E-recepty mają zapobiegać fałszowaniu recept oraz pomyłkom związanym z ich nieczytelnością. Poza tym wystawianie elektronicznej recepty ma być prostsze i szybsze, ponieważ w oprogramowaniu medycznym do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej dostępna jest wbudowana baza leków i poziomów refundacji oraz możliwości wznawiania recept z historii leczenia danego pacjenta – takie funkcje można znaleźć m.in. na http://www.mediporta.pl/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-obowiazkowa-od-1-01-2018/. Po wykupieniu przepisanych leków pacjent nadal będzie miał dostęp do e-recepty na swoim koncie internetowym, łącznie ze wskazówkami na temat dawkowania leku.