Technologia

Bezpieczne połączenie – czym się charakteryzuje

Bezpieczne połączenie w internecie charakteryzuje się zaszyfrowaną wymianą informacji pomiędzy witryną a przeglądarką. Świadczy o tym ikona kłódki oraz kolor tekstu przy adresie. Bezpieczne połączenie jest szczególnie ważne podczas transakcji internetowych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, koniecznie trzeba zadbać o firewall oraz filtry przeciw wyłudzaniu informacji.

Czym jest bezpieczne połączenie w internecie?

Bezpieczne połączenie to zaszyfrowana wymiana informacji pomiędzy przeglądarką internetową a stroną WWW. Użytkownicy internetu nie mają bezpośredniego dostępu do szyfrowania. Mechanizm opiera się na tym, że serwer WWW ma aktywny mechanizm parowania bezpiecznej sesji SSL oraz certyfikat publicznego klucza. Podczas zestawienia bezpiecznego połączenia internetowego ze stroną WWW generuje się klucz sesyjny. Jest to kod, na którym szyfruje się całą wymianę informacji między serwerem a przeglądarką internetową. Złamanie szyfru jest możliwe, ponieważ realizacja algorytmu szyfrującego może zawierać błędy. Sposób przechowywania, przesyłania i wykorzystania informacji o użytkowniku przez witrynę jest zawsze narażona na atak cyberprzestępców. Aby zminimalizować zagrożenie, warto wybrać dobry hosting, który zawiera dodatkowe zabezpieczenia chroniące użytkownika.

Jak sprawdzić, czy połączenie jest bezpieczne?

O bezpiecznym połączeniu świadczy ikonka kłódki w przeglądarce. Obrazek wyświetla się na pasku stanu zabezpieczeń. W Internet Explorer pojawia się po prawej stronie paska adresu, w Mozilli Firefox można go znaleźć w prawym dolnym rogu okna przeglądarki, zaś w Google Chrome kłódka jest po lewej stronie wpisywanej strony.

Co oznaczają kolory na pasku stanu zabezpieczeń?

Po wejściu na zaszyfrowaną stronę WWW, na pasku stanu wyświetla się kolor, który informuje o jakości zabezpieczenia. Jest też pokazana informacja o autentyczności strony.
• czerwony – informuje o utracie ważności certyfikatu;
• żółty – system nie może zweryfikować jakości certyfikatu serwera. Jest to często oznaką problemu z dostępem do Urzędu certyfikacji;
• biały – certyfikat jest prawidłowy. Przeglądarka i sieć web komunikują się za pomocą szyfru, jednak Urząd certyfikacji nie gwarantuje praktyk biznesowych witryny;
• zielony – informuje o rozszerzonym zakresie sprawdzania tożsamości sieci. Występuje pełna szyfryzacja komunikacji pomiędzy przeglądarką a witryną. Urząd certyfikacji daje gwarancję, że właściciel strony WWW jest fizyczną osobą lub firmą wskazaną na pasku stanu zabezpieczeń.

Transakcje online – jak zwiększyć bezpieczeństwo

Transakcje online są niezwykle często narażone na atak cyberprzestępców. O ile nie da się zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, można zminimalizować zagrożenie. Najlepiej korzystać tylko ze sprawdzonych witryn. Przeglądarka internetowa nie jest w stanie sama ocenić wiarygodności właściciela witryny. Warto też mieć dokument umowy z bankiem świadczący o adresie witryny i cechach certyfikatu na stronie. Przy transakcjach internetowych konieczne są też zapory i odpowiednie filtry przeciw wyłudzaniu informacji (tzw. phishing).