Ciekawe

Uprawnienia do 1 kv – czy warto podnosić kwalifikacje zawodowe?

Jeśli ktoś zastanawia się w jaki sposób zwiększyć swoje szanse na znalezienie lepiej płatnej i bardziej satysfakcjonującej pracy, z pewnością zdobycie dodatkowych kwalifikacji jest najlepszym rozwiązaniem. Znacznie lepszą pozycję w rozmowie z potencjalnym pracodawcą można zyskać posiadając uprawnienia elektryczne.

Czym są uprawnienia elektryczne?

Uprawnienia sep do 1kv uzyskuje się po ukończeniu stosownego szkolenia oraz zdaniu państwowego egzaminu. Tego rodzaju kwalifikacje upoważniają do wykonywania zawodów związanych z elektroenergetyką, a można znaleźć dobrze płatną pracę w dużych spółkach i koncernach, gdzie uprawnienia do 1kv są konieczne.

Uprawnienia sep do 1kv dają możliwość pracy przy wszelkich urządzeniach, sieciach oraz instalacjach elektrycznych, gdzie tylko przeszkoleni pracownicy mogą wykonywać czynności instalacyjne, remontowe, montażowe, przyłączeniowe oraz kontrolne i pomiarowe.

Uzyskanie uprawnień elektrycznych jest możliwe dzięki popularnym szkoleniom i kursom, które organizuje się w każdym większym mieście. Osoby przystępujące do szkoleń nie muszą mieć żadnego przygotowania w zawodzie elektryka, stosowne kwalifikacje otrzymują właśnie na kursach na uprawnienia do 1kv.

Jaka tematyka jest poruszana na szkoleniach?

Bardzo szczegółowo omawiane są przez kadrę szkoleniową wszystkie zasady postępowania przy tworzeniu sieci, instalacji oraz przy obsłudze wszelkich odbiorników i urządzeń związanych elektroenergetyką. Tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń jest także tematem szeroko omawianym.

W części teoretycznej można uzyskać kompleksową wiedzę o zasadach konstrukcji, działania oraz warunków technicznych, jakie muszą spełniać wszystkie urządzenia, sieci oraz instalacje elektryczne.

Osobnym, ale bardzo ważnym segmentem szkolenia jest omówienie czynności kontrolnych i pomiarowych, a także zasad prowadzenia stosownej dokumentacji, która musi opierać się na przepisach wynikających z instrukcji i procedur postepowania przy tego rodzaju czynnościach.

Do kogo skierowane są szkolenia na uprawnienia elektryczne?

Tego rodzaju szkolenia, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych skierowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć większe umiejętności oraz znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Aby przystąpić do odbycia szkolenia, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Wystarczy ukończone osiemnaście lat oraz ukończenie szkoły podstawowej.