Biznes

Planowanie przestrzeni w halach stalowych

Każda hala stalowa wymaga odpowiedniego rozplanowania przestrzeni. Jednym z jego elementów jest odpowiednie rozmieszczenie stref, których obecności oczekuje inwestor. Zwykle, strefy te zależne są od rodzaju i przeznaczenia hali. Uwzględnić należy bowiem każdy aspekt obiektu. Jakim celom będzie służył, do czego ma być przeznaczony i jak będzie wykorzystywany? Tylko skrupulatna analiza pozwoli podjąć właściwe decyzje. Dodać zaś należy, że odpowiednie rozmieszczenie stref każdej hali to również znacznie większe możliwości jej praktycznego wykorzystania i użytkowania.

Hala magazynowa

Hala magazynowa to miejsce przeznaczone przede wszystkim do składowania różnorodnych produktów i towarów. Przechowywane są produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku. Główną strefę będzie więc stanowiła zasadnicza część magazynowa. Należy jednak wyznaczyć również miejsce dostawy i wydawania towaru. Każdy magazyn musi być też zarządzany, więc sfera biurowa lub socjalna może okazać się niezbędna.

Hala produkcyjna

W hali produkcyjnej należy przede wszystkim przeznaczyć najwięcej miejsca na proces technologiczny, który będzie miał tam miejsce. To, jak ten proces będzie przebiegał warunkuje organizację strefy. Warunkuje również jej powierzchnię i lokalizację. Zależnie od tego, czy jest to produkcja czysta, czy brudna, należy odpowiednio zaplanować szatnie, łącznie z uwzględnieniem szatni przelotowej. Oczywiście, muszą się znaleźć miejsca na pokój socjalny dla pracowników oraz biuro dla kierownika produkcji. Wyznaczyć trzeba strefę dostawy surowców do produkcji oraz dystrybucji wykonanych, gotowych produktów. Od tego, jak zostaną one rozmieszczone zależy, jak sprawnie będzie przebiegała praca w obiekcie.

Sortownia i przechowalnia

Sortownia i przechowalnia owoców i warzyw to miejsce o specyficznym charakterze. Zachodzi tam kilka zróżnicowanych procesów technologicznych, które nie mogą odbywać się tuż obok siebie, bez wydzielonego do tego miejsca. Jest więc dostawa owoców i warzyw. Miejsce wyposażone w rampy i doki, które ułatwiają przyjęcie lub wydanie transportu. Dalej, produkty są sortowane. To przestrzeń, w której należy wyznaczyć miejsce na produkty, które są odpadami i te, które są zakwalifikowane do dalszego procesu technologicznego. Następnie, są one poddawane myciu, co także wymaga dostosowanej przestrzeni. Ostatnią strefą przeznaczoną na proces technologiczny jest sama przechowalnia. Do tego oczywiście dochodzi przestrzeń socjalna i biurowa, które muszą spełniać określone oczekiwania. Widać zatem, że rozmieszczenie poszczególnych obszarów hali nie może być przypadkowe. Musi być starannie przemyślane i zaplanowane.

Hale stalowe pełnią różne funkcje i przeznaczone są do zróżnicowanych zadań. Ich realizacji służą znajdujące się w nich sprzęty i urządzenia, ale również odpowiednio rozplanowana powierzchnia. Zachowanie szlaków komunikacyjnych między poszczególnymi częściami hali, uszeregowanie tych części zgodnie z logiką i ekonomiką danego rodzaju hali to sposób na to, by była ona bardziej praktyczna i użyteczna, a korzystanie z niej bardziej efektywne.

Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).