Zdrowie i Uroda

Nie ma pracy bez wody

Prowadzenie własnej działalności i zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami i formalnościami. O zespół pracowniczy należy właściwie dbać, co normują liczne przepisy, z którymi każdy pracodawca powinien się zaznajomić. Tyczy się to chociażby zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości płynów, o czym mówią przepisy BHP.

Ile tej wody?

Przepisy ściśle określają ilość wody przeznaczonej dziennie dla każdego pracownika, przy czym nie chodzi tutaj tylko o wodę przeznaczoną do spożycia, ale również o wodę zużywaną w celach sanitarno-higienicznych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Szczególnie konkretne są wytyczne dotyczące wody do celów higieniczno-sanitarnych, które stanowią, iż na każdego pracownika dziennie powinno się przeznaczać określoną ilość wody ściśle uzależnioną od warunków pracy.

Osoby pracujące w warunkach szczególnie trudnych, narażone na substancje szkodliwe, toksyczne, czy zakaźne, powinny mieć zapewnioną największą ilość wody sanitarno-higienicznej, bo aż 120 litrów na osobę dziennie, gdyż po prostu na ogół więcej jej zużywają. Wszelkie prace szczególnie brudzące, czyli różnorodne prace produkcyjne, zakładają zużycie aż 90 litrów wody do celów sanitarno- higienicznych, co w prostej linii przekłada się również na ilość umywalek w takich miejscach pracy, która powinna być większa niż przykładowo w biurowych zakładach pracy. Na każdego innego pracownika ilość przeznaczonej do zużycia wody nie powinna być mniejsza niż 30 litrów na dobę.

Co z wodą pitną?

To, czy pracownikom istotnie należy się „woda z kieszeni pracodawcy” zależy od warunków pracy, o czym stanowi Kodeks Pracy. Zgodnie z nim, prawo do darmowych napojów mają osoby pracujące w warunkach wysokiego mikroklimatu, mikroklimatu zimnego, a także osoby pracujące na przestrzeni otwartej przy temperaturze poniżej 10 °C i powyżej 25 °C, oraz wewnątrz budynku przy temperaturze przekraczającej 28°C. Pracodawcy zobowiązani są także do dostarczenia wody pracownikom, gdy ich wydatek energetyczny w ciągu zmiany pracowniczej przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet.

Napoje dla pracowników to głównie woda zdatna do picia, ale także wszelkiego rodzaju soki, herbata, kawa naturalna lub zbożowa. Obecnie coraz bardziej popularne stają się dystrybutory na wodę w miejscach pracy, z których bardzo chętnie korzystają pracownicy. Istotna jest również temperatura zapewnianych płynów, dlatego rolą pracodawcy jest również zapewnienie możliwości przygotowania ciepłej kawy, czy herbaty, co rozwiązuje zakup czajnika bezprzewodowego, czy termosu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia swojej roli w zakresie dostarczenia odpowiedniej ilości napojów swoim pracownikom. Niemożliwe jest wystosowanie wobec pracowników ekwiwalentu pieniężnego, czyli tzw. pieniędzy na wodę.

Przy szczególnie wysokich temperaturach pracodawca musi wystarać się o odpowiednie płyny wzbogacone o stosowne elektrolity, które w okresie gorącym są nadmiernie tracone wraz z potem w czasie intensywnego wysiłku.

Źródło tekstu: https://yazamco.com.pl