Technologia

Magazyn i jego nowoczesne odsłony

Nowoczesny magazyn to magazyn automatyczny, ale też magazyn multizadoniopowy. Z badań przeprowadzonych na polskim rynku wynika, że większość polskich firm nigdy nie zastanawiała się nad zautomatyzowaniem swoich magazynów. Czy jednak słusznie?

W dobie niezwykle dynamicznego rozwoju branży e-commerce zyskała na znaczeniu logistyka i magazynowanie. Magazyny już nie tylko są dodatkiem do firmy, jednym z jej integralnych elementów, ale często stanowią równorzędną wartość z niegdyś główną działalnością przedsiębiorstwa, lub wręcz to magazyn jest główną działalnością firmy.

Jednak nie tylko branża e-commerce wymaga złożonej infrastruktury magazynowej, wszystkie duże sieci handlowe niezależnie od branży potrzebują obecnie ogromnego zaplecza magazynowego, zarówno na miejscu, jak i niezależnych centr logistycznych.

Przeważnie magazyny przestały już pełnić jedynie funkcje przechowywania towarów, a stały się niezależnymi fabrykami, w których odbywa się proces pakowania, przepakowywania, konfekcjonowania i selekcji towarów przeznaczonych do wysyłki. Bardzo często obecnie to w magazynach odbywa się proces reklamacyjny towarów. W związku z tym wyposażenie takich magazynów też powoli ulega zmianie. Choć nadal niezbędne są tradycyjne sprzęty takie jak wózki magazynowe, regały metalowe, czy wózki widłowe, to coraz większą rolę zaczynają odgrywać urządzenia automatyczne.

Automatyzacja i powszechna komputeryzacja powoli wchodzi do polskich magazynów. Takie firmy jak Promag SA projektują, wykonują i dostarczają wysokiej klasy specjalizowany sprzęt automatyzujący procesy magazynowania i dystrybucji towarów. Automatyczne systemy składowania są obecnie złożonymi, mocno wyspecjalizowanymi systemami już nie tylko wspomagającymi składowanie, ale też będącymi niezależnymi, niewymagającymi nadzoru systemami.

W skład takiego automatycznego systemu składowania mogą wchodzić:

● automatyczne systemy gęstego składowania

● półautomatyczne systemy gęstego składowania

● regały windowe

● regały karuzelowe

● regały z układnicami

To tylko kilka przykładów elementów automatyzujących proces magazynowania. W skład całego systemu w magazynie najczęściej wchodzi też automatyczny systemy transportu, który może składać się z wózków autonomicznych i automatycznych systemów przenośników.

 

Co to jest wózek autonomiczny?

Wózek autonomiczny magazynowy to w skrócie układ transportowy, który może przemieścić towar z punktu A do punktu B po wyznaczonej trasie, bądź po trasie wybranej na podstawie aktualnych danych z czujników. Jest kilka rodzajów takich pojazdów różniących się przede wszystkim stopniem autonomiczności. Najnowocześniejsze potrafią same dobierać trasy, optymalny czas pobrania i dostarczenia towaru, komunikują się między sobą, by uniknąć kolizji i zatorów, jak również potrafią rozpoznawać obiekty i ludzi.

 

Niewątpliwie przyszłość należy do zautomatyzowanych w dużej mierze autonomicznych systemów magazynowania towarów.