Motoryzacja

Kiedy wymiana akumulatora samochodowego jest koniecznością?

Bateria w telefonie, laptopie czy w innym urządzeniu mobilnym działającym w podobny sposób, z czasem zużywa się i trzeba wymienić ją na nową. Podobnie jest w przypadku pojazdów mechanicznych, wyposażonych w akumulator. Kiedy nadaje się on do wymiany?

Dopełnienie wody destylowanej

W naszych samochodach możemy mieć zainstalowane akumulatory obsługowe, starszego typu lub bezobsługowe, które przeważają w nowych pojazdach. W przypadku tych pierwszych podczas ładowania akumulatora wydziela się wodór i tlen, które pochodzą z elektrolitu. Aż 40 proc. tej substancji stanowi kwas siarkowy, który nie odparowuje. Niestety, woda ulega temu procesowi i w przypadku baterii obsługowych – trzeba ją regularnie uzupełniać przy użyciu wody destylowanej lub demineralizowanej.

Poziom elektrolitu nie powinien być na tyle niski, aby odsłonić płyty akumulatora, dlatego właściciel pojazdu z obsługowym akumulatorem powinien kontrolować jego stan przynajmniej raz w roku, np. w ramach przygotowania samochodu do sezonu zimowego.

W przypadku akumulatorów bezobsługowych nie ma możliwości odsłonić korki zamykające cele z elektrolitem, choć można podważyć wieczko i sprawdzić poziom elektrolitu. Producent akumulatorów bezobsługowych powinien zastosować w nim takie środki, które będą przeciwdziałały obniżeniu się poziomu elektrolitu do niebezpiecznej wartości. Można tego dokonać z zastosowaniem mat absorpcyjnych lub zastosowanie elektrolitu w postaci żelu.

Kontrola naładowania

W akumulatorach obsługowych po uzupełnieniu wody destylowanej, po minimum 30 minutach można sprawdzić gęstość elektrolitu, która odzwierciedla stan naładowania baterii. Prawidłowy to 1,28 g/cm3, a niższa wartość od 1,25 g/cm3 oznacza niedoładowanie.

Natomiast przy akumulatorach bezobsługowych mierzy się stan naładowania poprzez pomiar napięcia. Wartość spoczynkowa mierzona najlepiej po co najmniej kilkugodzinnym postoju, powinna wynosić przynajmniej 12,4 V. Jeśli będzie niższa, akumulator jest niedoładowany.

Można także zweryfikować przy okazji napięcie ładowania po włączeniu silnika. Jego wartość ma oscylować w granicach od 13,8 V do 14,8 V. Inne parametry wskazują na pewne uszkodzenia obwodu ładowania. Wówczas trzeba zdiagnozować problem, ponieważ wymiana akumulatora na nowy nie przyniesie oczekiwanych przez kierowcę rezultatów.

Co zrobić z niedoładowanym akumulatorem?

Kiedy okaże się, że akumulator jest niedoładowany, trzeba uzupełnić jego energię. Można tego dokonać z użyciem prostownika. Jeśli tego nie zrobimy, może dojść do trwałego zasiarczenia baterii, w wyniku obniżonego napięcia.

Ładowanie akumulatora odbywa się po jego wyjęciu z samochodu i odpięciu klem. Przed podłączeniem do prostownika należy także, jeśli jest taka możliwość, odkręcić korki od cel, ponieważ w ostatniej fazie ładowania wydziela się gaz, który może rozsadzić obudowę akumulatora. Najlepiej do procesu ładowania akumulatora wykorzystać automatyczny prostownik, który sam dobiera parametry prądu i może samodzielnie zakończyć proces ładowania.