Biznes

Faktoring szansą na utrzymanie firmy podczas recesji

Epidemia koronawirusa odbija się głośnym echem na światowej gospodarce. Pomimo wdrożonych przez rząd planów ratowania przedsiębiorstw, wiele firm boryka się trudnościami w kontraktowaniu nowych zleceń oraz pozyskiwaniu zapłaty za dostarczone produkty i usługi. Skąd brać pieniądze na utrzymanie firmy, gdy kontrahenci nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań?

Finansowanie w czasach kryzysu

Ekonomiści zapowiadali spowolnienie od dłuższego czasu. Chyba nikt nie przypuszczał jednak, że nastąpi to tak szybko i nagle, a za gwałtowne zmiany będzie odpowiedzialny wirus. Covid-19 wywołał gospodarcze trzęsienie ziemi. Możemy tylko szacować, ile potrwa załamanie i jakie będą jego skutki. Faktem jest, że już dziś wielu przedsiębiorców walczy o przetrwanie i utrzymanie zatrudnienia. Jednym z wyzwań, z którym się zmagają częściej niż zwykle jest uzyskiwanie należności za sprzedane produkty i usługi.

Opóźnienia nie tylko podczas bessy

Problemy z terminowym opłacaniem faktur to dla wielu przedsiębiorstw chleb powszedni. W okresie rynkowej stabilizacji w Polsce zmaga się z nim nawet co piąta firma. W czasach kryzysu zjawisko to jeszcze się nasila powodując utratę płynności finansowej przez kolejne podmioty. Kredyt kupiecki, kredyt bankowy, leasing, windykacja należności i faktoring – oto rozwiązania mogące poprawić płynność finansową firmy, nie tylko podczas kryzysu. Statystyki pokazują, że rosnącą popularnością cieszy się ostatnie z nich.

Na czym polega faktoring?

W klasycznym rozumieniu faktoring to zamiana należności na gotówkę, czyli finansowanie faktur. Innymi słowy, faktoring pozwala uwolnić środki zamrożone na nieopłaconych przez kontrahenta fakturach. Staje się to za sprawą firmy faktoringowej, która opłaca dostawcy część kwoty (do 90% wartości należności) w dniu wystawienia faktury i czeka na realizację zapłaty przez płatnika do umownego terminu, np. 60 dni. Po jej otrzymaniu, zwraca dostawcy pozostałą kwotę. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje bezcenne bieżące finansowanie i ma dostęp do środków pozwalających na realizację kolejnych zamówień, inwestycje czy spłatę swoich zobowiązań wobec innych podmiotów. Faktoring jest atrakcyjną alternatywną dla firm nie mających zdolności kredytowej.

Więcej szczegółów o faktoringu na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!