wyprzedaĺ oėwietlenia, ĺyrandole wyprzedaĺ, tanie lampy stoj•ce (1)